Reklamationsret

Der gives 24 måneder reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Kunden skal reklamere senest 2 måneder efter konstateret fejl eller mangler, og ved at sende en mail til kundeservice@nameme.dk og vedlægge 2-4 billeder af varen, hvor der er en defekt og/eller mangler. Dette er for at NameMe.dk kan hurtigere lave en vurdering om reklamationen er gyldig.

Reklamationen gælder ikke fejlagtig brug af produktet eller har forvoldt skade ved forkert betjening af produktet.

NameMe.dk dækker kun returneringomkostninger  i forbindelse med godkendt reklamation!  Godkendt reklamation betyder at NameMe.dk har accepteret reklamationen og sendt et reklamations nummer til kunden, som skal vedlægges returvaren.

Der modtages ikke forsendelser/pakker pr efterkrav.

Fortrydelsesret
Kunden som ønsker at gøre brug af deres fortrydelsesret, skal send en mail til kundeservice@nameme.dk, senest 14 dage efter varen er modtaget, i henhold til købelovens regler. Kunden bedes endvidere udfylde NameMe.dk’s fortrydelses formular (se nedenfor) og vedhæfte den i mail’en. Kunden vil herefter modtage en mail med et returnummer, som bedes vedlægges varen, som skal returneres. Efter modtagelsen af returnummer, skal varen være NameMe.dk i hænde senest 7 dage efter, sker dette ikke betragter NameMe.dk fortrydelsesretten for ikke at være opfyldt.           ( FORTRYDELSESFORMULAR)

Perioden regnes fra den dag, hvor kunden har modtaget varen

Kunden betaler selv alle forsendelsesomkostninger ved fortrydelsen.

Varens stand ved fortrydelse
Hvis kunden gør brug af sin fortrydelsesret, vil handlen blive anset som værende ugyldig for begge parter, og alle modtagne ydelser skal returneres (det vil sige både betaling og varer). Hvis kunden ikke er i stand til at returnere de fordele, kunden har modtaget ved at have haft varen i sin besiddelse (f.eks. gavn af brug), eller kan kunden kun delvist returnere varen, eller kan kunden ikke returnere den i samme stand, som den er leveret, kan NameMe.dk kræve erstatning. Hvis varens mangelfulde tilstand skyldes forsendelsen (ikke medregnet rimelig prøvning og undersøgelse af særlige detaljer, sådan som det er sædvanligt i en butik), er kunden forpligtet til at betale erstatning. Alle tilbagebetalinger af penge vil blive foretaget inden for 14 dage, efter NameMe.dk har modtaget kundens erklæring om annullering af handlen. NameMe.dk kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil NameMe.dk har modtaget varerne retur, eller kunden har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.